EU projekt

Ukratko o projektu:

Šifra projekta KK.04.1.2.01.0099

Naziv projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti za tvrtku Jezuite d.o.o.

Cilj projekta je smanjiti količinu energije koja se isporučuje jedinici troškova energije na adresi Stajeva 11 u Dubrovniku, kroz mjere zamjene vanjske stolarije, toplinske izolacije kosih krovova i zamjenu postojećih rasvjetnih tijela svjetiljkama s LED izvorom svjetla .

U sklopu aktivnosti "Energetska učinkovitost" provedena je provedba sljedećih mjera:

(1) zamjena vanjske stolarije (Uw = 1,4 W / m2K); novopostavljena vanjska stolarija je drvena;

(2) toplinska izolacija kosog krova (MW d = 15 cm, λ = 0,035 W / mK, U = 0,21 W / m2K);

(3) zamjena postojećih rasvjetnih tijela svjetiljkama s LED izvorom svjetlosti, učinkovitost 80 lm / W, ugradnja sustava za uštedu energije.

Uz navedeno, izjava o potrošnji energije nakon provedbe mjera je sljedeća:

Ukupne predviđene uštede nakon provedenih mjera = 1.391,35 kWh / godišnje.

Zamjena vanjske stolarije (10,00%) = 117,55 kWh / godišnje.

Toplinska izolacija kosog krova (90,00%) = 1.057,95 kWh / godišnje.

Ukupna predviđena ušteda građevinskim mjerama = 1.175,50 kWh / godišnje.

Zamjena postojeće rasvjete novom učinkovitijom rasvjetom = 215,85 kWh / godišnje.

Zaključno, provedba gore navedenih aktivnosti i njihovih mjera rezultirala je uštedom energije isporučenoj jedinici troškova energije za 1.391,35 kWh / godišnje, što je također doprinos pozivnom pokazatelju "Ušteda energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)" .

Za više informacija:

JEZUITE d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo

Poljana Ruđera Boškovića 5

20000 Dubrovnik

Telefon: +385 98 478 187

E-mail: appustijerna@gmail.com

O pozivu i EU projektima:

www.strukturnifondovi.hr

www.mgipu.hr

www.fzoeu.hr